SAMOSTATNÉ RESTAURÁTORSKÉ PRŮZKUMY


1998
Restaurátorský průzkum omítek a zdiva v přízemí, kamenných architektonických článků a sochařské výzdoby románského sklepa, Dům u kočků, Jilská ul., Praha 1
(M. Novotná Havlínová)

2000
SHP a restaurátorský průzkum usedlosti “Červený dvůr“, Jeníšovice, Sychrov
(L. Lounová, P. Novotný, M. Novotná Havlínová)

Restaurátorský průzkum štukových prvků v interiéru domu s architektonických prvků na vnějším plášti budovy domu „U Kočků“, Jilská 9, Praha
(M. Novotná Havlínová)

2004
Restaurátorský průzkum štukových stropů v interiéru dnešních kasáren, Bývalý konvent voršilek u kostela sv. Jana Nepomuckého, Hradčany, Praha
(M. Novotná Havlínová)

2005
Restaurátorský průzkum kamenných a štukových prvků, Lodžie a Čestný dvůr, Jičín
(M. Novotná Havlínová, J.Waisserová, K. Krhánková, Z. Wichterlová, P. Novotný, M.Šrůtek)

Restaurátorský průzkum vnějšího pláště kostela sv. Josefa (S. Spezza 1655), Valdice, Jičín
(P.Gláser, M. Novotná Havlínová, P.Novotný)

Restaurátorský průzkum kamenných polychromovaných architektonických prvků schránky na Tóru  (aronu ha-kodeš), Synagoga, Jičín
(M. Novotná Havlínová )

Restaurátorský průzkum kamenných a štukových prvků, Valdštejnská lodžie, Jičín - Sedličky
(M. Novotná Havlínová, P. Novotný)

Stavebně historický a restaurátorský průzkum barokního statku zv. Červený dvůr, Jeníšovice - Sychrov
(L. Lounová, P. Novotný, M. Novotná Havlínová)

2005-2006
Restaurátorský průzkum vnějšího kamenného pláště budovy České spořitelny (1891-94), Rytířská ul., Staré Město, Praha 1
(P. Gláser, P. Novotný, M. Novotná Havlínová)

Restaurátorský průzkum omítek, maleb, kamenných, dřevěných a kovových prvků, Valdštejnská lodžie, Jičín - Sedličky
(M. Novotná Havlínová, J.Waisserová, K. Krhánková, Z. Wichterlová, P. Novotný)

Stavebně historický a restaurátorský průzkum fasády Valdštejnského (čp.72) a Regentského (čp. 2) domu na Valdštejnském náměstí, Jičín
((M. Novotná Havlínová, J.Waisserová)

Stavebně historický a restaurátorský průzkum interiérů a exteriérů objektu Jezuitské koleje v Jičíně
(M. Novotná Havlínová, K.Krhánková, L.Lounová, J.Bláha, P.Novotný, M.Šrůtek)

2007
Restaurátorský průzkum plastické reliéfní výzdoby interiéru bývalého Hotelu Grand, také Palmová zahrada (Kotěrův dům )v Hradci Králové
(M. Novotná Havlínová, L.Lounová, P.Novotný)

2008
Průzkum bočních kamenných štítů ve dvoře kláštera a kamenných vstupních bran v bývalém kartuziánském klášteře ve Valdicích.
(P. Gláser, P. Novotný, M. Novotná Havlínová)

2009
Restaurátorský průzkum kapličky Panny Marie v Kumburském Újezdě
(P. Gláser, P. Novotný, M. Novotná Havlínová)