VÝBĚR Z PROVEDENÝCH REALIZACÍ


1996
Kostel sv. Vavřince, Jilemnice

-           spolupráce při restaurování barokních dveřních a okenních ostění

Zámek Harrachů, Jilemnice

-           spolupráce při restaurování kamenných prvků fasády

1997
Rodný dům Alfonse Muchy, Ivančice

-           restaurování kamenných sloupů v interiéru

Rokokový dům č.p.1, Nová Paka

-           restaurování kamenných prvků domu a doplnění chybějících částí kopiemi

1998
Ossarium, Jičín
-           restaurování 17. pomníků padlým z války 1866 včetně doplnění chybějících částí kopiemi
Dům u kočků, Jilská ul. Praha 1
-           restaurování reliéfní štukové výzdoby stropů v interiéru
-           restaurování kamenných ostění v interéru
Plastická výzdoba štítu čelní fasády budovy, Základní škola, Lyčkovo nám. Praha 8-Karlín
(ve spolupráci - ak.soch. Jan Turský)
-           restaurování štukového vysokého reliéfu
-           restaurování korunní římsy
Pomník padlých, Školní nám., Roztoky u Prahy
-           restaurování kamenné plastiky a částečná  plastická rekonstrukce
Kamenné gotické náhrobky, kostel sv. Klimenta, Levý Hradec, (ve spolupráci - ak.mal.Zlatica Dobošová)
-           spolupráce při restaurování

1999
Palác Buquoyů, Praha, Celená ul.
-           statické zajištění kamenného portálu
Hrad Krakovec
-           zhotovení kopie gotické kamenné klenby
Hrad Křivoklát
-           zhotovení kopií gotických madel zábradlí
Dům u kočků, Jilská ul. Praha 1
-           statické zajištění a restaurování kamenné křížové klenby v přízemí budovy
-           restaurování štukových a kamenných ostění vnějšího pláště budovy
Rodový znak Clary-Aldringenů umístěný na atice hlavního průčelí zámku, Regionální muzeum - zámek, Teplice
-           restaurování kamenného vysokého reliéfu
Hlavní vstupní portál, KU, Celená ul., Praha 1
-           restaurování kamenného portálu
-           statické zajištění pilířů
Hlavní vstupní portál, Zámek, Teplice
-           restaurování kamenného ostění
Restaurování polychromovaných kamenných domovních znamení, sbírky muzea Hlavního města Prahy, Praha

2000
Kamenná balustráda, ostění oken a sloupů s hlavicemi umístěných v zahradě, Regionální muzeum - zámek, Teplice
-           Spolupráce při restaurování a obnova kamenických prvků
Gotický kostel, Čečovice
-           zhotovení a osazení kopie stupně točitého schodiště
Restaurování kamenných a terakotových sochařských děl a renesančních architektonických článků, sbírky muzea Hlavního města Prahy, Praha
Kostel Panny Marie pod řetězem, Křižovnické nám., Praha
-           restaurování polychromie kamenných románských sloupů
Kamenná balustráda, ostění oken a sloupů s hlavicemi umístěných v zahradě, Regionální muzeum - zámek, Teplice
-           restaurování a obnova kamenických prvků
Restaurování kamenných architektonických prvků umístěných na vnější plášti fasády obytného domu a čtyř plastik, Rimini, Itálie
Valdštejnský palác – kaple Všech Svatých, Praha
(ve spolupráci - ak.soch. Jiří Novotný, ak.soch Jiří Fiala)

-           spolupráce při restaurování reliéfní štukové výzdoby v interiéru

Katedrála sv. Víta – jižní fasáda, Pražský hrad, Praha
-           restaurování fragmentů malovaných polychromovaných hodin
-           rekonstrukce barevnosti třech zemských znaků umístěných na vnějším plášti, spolupráce při restaurování vnějšího pláště

2001
Grömlingovský palác “Dům u kamenného stolu”, Malostranské náměstí, Praha
-           zhotovení kopie sochy z dílny sochaře Ignáce Frant. Platzera (okolo r. 1778),  umístěné na atice domu
Grömlingovský palác “Dům u kamenného stolu”, Malostranské náměstí, Praha
(ve spolupráci - ak.soch. Jan Turský)
-           restaurování kamenné sochařské výzdoby z dílny sochaře Ignáce Frant. Platzera (okolo r. 1778),  umístěné na atice domu
Dům “U kočků“, Jilská 9, Praha, (ve spolupráci - ak.soch. Jan Brabec)
-           restaurování a rekonstrukce štukových a kamenných architektonických prvků v interiéru budovy
-           restaurování hlavního portálu se sochařskou výzdobou

2001-2002
Grömlingovský palác, Malostranské náměstí, Praha
-           zhotovení kamenné kopie sochy “múzy” dle originálu z dílny sochaře Ignáce Frant. Platzera         (okolo r. 1778)
Bývalé kapitulní děkanství – arcidiecézní muzeum, Václavské náměstí, Olomouc
-           restaurátorský průzkum kamenných architektonických prvků severní fasády
-           zhotovení kopie gotického okenního ostění, restaurování kamenných prvků severní fasády

2002
Boží muka s Kristem na kříži, Oucmanice
-           restaurování kamenných architektonických prvků a reliéfů, včetně četného zlacení
Boží muka v polích, Oucmanice
-           restaurování a rozsáhlé rekonstrukce reliéfní výzdoby
Sgrafitová výzdoba a kamenné prvky  umístěné na fasádě domu, budova AV, Jilská 1, Praha
-           restaurování a konzervace
Kamenné boží muka, Ohaveč
-           restaurování významné plastické rekonstrukce reliéfní výzdoby, částečná rekonstrukce polychromie

2002-2003
Boží muka se sousoším sv. Antonína s Ježíškem, Polička
-           restaurování polychromovaného objektu z pískovce, včetně rekonstrukce sochařských      plastických prvků, částečná rekonstrukce polychromie
Socha sv. Jana Nepomuckého, 2.pol. 19. stol., Muzeum hlavního města Prahy, Praha

-           restaurování polychromované pískovcové sochy, včetně částečné rekonstrukce polychromie

 

2003   
Kamenné sloupy v interiéru, Dům "U červené hvězdy", Sokolovská 49/5, Praha 9
-           restaurování kamenných sloupů a následná rekonstrukce imitace ušlechtilého kamene
Renesanční balkón a kamenná obložka, areál Regionálního muzea – zámku v Teplicích
-           restaurování architektury včetně obnovy vodního režimu podlahy balkónu
Kostel Všech Svatých, Uhříněves

-           restaurování hlavního vstupního portálu včetně rekonstrukce kamenných váz, provedené v přírodním kameni

-           restaurování a obnova kamenné podezdívky a portálů bočních vstupů
Balustráda božích muk Panny Marie Imaculaty, Zboží - Úbislavice
-           restaurování a zhotovení kamenných kopií architektonických částí
Dům „U zlaté koruny“, Nerudova ul. 15, Praha 1
-           statické zajištění vstupního portálu, spolupráci při obnově
kostel Všech svatých, Uhříněves
-           restaurování kamenných prvků exteriéru kostela, dodávka kopií barokních kamenných váz
Občanský dům, čp.74, Lomnice nad Popelkou

-           restaurování a obnova architektonických prvků

Kamenné sloupy v interiéru, Dům "U červené hvězdy", Sokolovská 49/5, Praha 9
-           restaurování sloupů a následná rekonstrukce imitace ušlechtilého kamene
Renesanční balkón, areál Regionálního muzea – zámku v Teplicích
-           restaurování architektury včetně obnovy vodního režimu podlahy balkónu
Kamenný kříž, Babí u Trutnova
-           restaurování, rekonstrukce chybějícího anděla a přeosazení pomníku
Barokní vesnické stavení, Kunvald u Vamberka
-           restaurování klenutých prostor a ostění
Sloup Panny Marie, Zboží, Úbislavice, (ve spolupráci - ak.mal Zlatica Dobošová)

-           restaurování, rekonstrukce kamenných prvků, částečná rekonstrukce polychromie

Fundament kaple Panny Marie, Žiřeč
-           restaurování, doplnění chybějících kamenných částí, konzervace fragmentů polychromie

2004   
Vyšehrad – hřbitov, Praha
-           zhotovení nových kamenných kopií profilovaných hlavic, včetně osazení
Zámek Veltrusy
-           kamenosochařské práce na kopiích architektonických prvků
Kostel Všech svatých, Uhříněves

-           restaurování a obnova hlavního schodiště a přilehlých architektonických prvků

Barokní kašna, náměstí Kadaň

-           kamenosochařské práce na kopiích architektonických prvků

Klasicistní dům, Lomnice nad Popelkou

-           restaurování dveřních ostění a okenních parapetů

Kaple Nejsvětější Trojice, Žiřeč u Dvora Králové
-           restaurování plastického reliéfního podstavce a architektonických prvků
Boží muka se sochou sv. Jana Nepomuckého, Chyjice, (ve spolupráci - ak.soch Jan Turský)
-          spolupráce při restaurování polychromovaného sochařského díla
Boží muka Panny Marie Imaculaty, Zboží – Úbislavice (ve spolupráci - BcA. Petr Gláser)
-           restaurování polychromovaného sochařského díla a související architektury, částečná rekonstrukce polychromie
Socha sv. Jana Nepomuckého 1726, Roztoky u Prahy (ve spolupráci – BcA. Petr Gláser)

2004-06
Aron ha-kodeš, Synagona, Jičín
-           restaurátorský průzkum

-           restaurování kamenného polychromovaného oltáře

-           restaurování kamenného opěráku

Stéla biskupa Leopolda Thun Hohensteina od Václava Prachner, Praha, (ve spol. - BcA. Petr Gláser)
-           restaurování polychromovaného kamene

2005   
Hrad Křivoklát
-           kamenosochařské práce na gotických kružbových oknech hradní kaple
Korunovační kašna, Jičín, (ve spolupráci – BcA.Petr Gláser)
-           kompletní restaurování objektu
Empírová kašna , Pilníkov
-           restaurátorské práce, a provedení kamenné kopie kompozice pelikána s mláďaty
Kříž sv. Trojice, Tuháň, (ve spolupráci - BcA. Petr Gláser)
-           kompletní restaurátorské práce v včetně přeosazení pomníku
Socha sv. Jana Nepomuckého, Staré Buky, (ve spolupráci - BcA. Petr Gláser)
-           záchrana pomníku a sochy z nivy blízkého potoka
-           kompletní restaurátorské práce, rekonstrukce chybějících plastických částí
Socha sv. Jana Nepomuckého, Staré Buky
-           restaurátorské práce, pískovec/polychromie
Boží muka se sochou ukřižovaného Krista, pravděpod. 1827, Střítěž u Trutnova
-           restaurování kamenného pomníku, rekonstrukce části sochařské výzdoby v přírodním kameni
Kamenné náhrobky na židovském hřbitově (2.pol.18.stol.-1.pol.20.stol.), Turnov
Dva koně ze sbírek Muzea hlavního města Praha, 2. pol. 19. stol
-           restaurování 1/3 plastik, kombinovaná technika dřevo/sádra/polychromie

2005-06
Červený dvůr-barokní statek, Jeníšovice - Sychrov
-           kamenické a restaurátorské práce, rekonstrukce kamenných prvků
           

 

2006
hrad Potštejn
-           restaurování kamenných architektonických prvků horního paláce
Empírová kašna , Pilníkov

-           rekonstrukce kamenné plastiky pelikána

Kamenný kříž, Střítěž u Trutnova
-           kompletní restaurování včetně sochařského doplnění výzdoby
Lvi z Poříčské brány, soukromá sbírka Roztoky u Prahy
-           restaurátorské práce
Dům "U červené hvězdy", Sokolovská 49/5, Praha 9 (ve spolupráci – Dalibor Machek)
-           restaurování a rekonstrukce štukové reliéfní výzdoby vnějšího pláště

2007
Hrad Křivoklát
-           zhotovení a osazení kopie části gotické kružby okna hradní kaple
Renesanční tvrz, Kuřivody
-           zhotovení a osazení kopií chybějících prvků vstupní brány
Zámek, Kosmonosy
-           zhotovení a osazení kopií chybějících prvků balustrády
Rodinný dům v Horoměřicích
-           restaurování figurálního reliéfu z umělého kamene umístěného na vnějším plášti
Socha sv. Josefa, Nová Paka
-           restaurátorské práce včetně drobné plastické rekonstrukce
Boží muka s ukřižovaným Kristem, Nedaříž
-           restaurování kamene a částečná rekonstrukce polychromie

2006-2008
Kamenné polychromované architektonické prvky schránky na Tóru  (aronu ha-kodeš), Synagoga, Jičín - restaurování, rekonstrukce polychromie kamenných prvků

2008
Hrad Pecka 
-           restaurování a doplnění renesančních okenních ostění paláce
Křížová cesta, Nová Paka
-           restaurování jednotlivých zastavení
-           zhotovení nových kopií, rekonstrukce polychromovaných vyobrazení jednotlivých zastavení

2009
Sloup Panny Marie, Staré Hrady, (ve spolupráci - BcA. Petr Gláser)
-           kompletní restaurování včetně přeosazení a nových základů
Kalvárie, Rakov, (ve spolupráci - BcA. Petr Gláser)
-           kompletní restaurování včetně přeosazení pomníku a nových základů
Hrad Pecka 
-           restaurování a doplnění renesančních okenních ostění paláce
Kaplička Panny Marie v Kumburském Újezdě, (ve spolupráci - BcA. Petr Gláser)
-           kompletní restaurátorské práce včetně polychromovaných částí architektury a sochařské výzdoby

 

2010
Morový sloup Panny Marie v Nové Pace, (ve spolupráci - BcA. Petr Gláser)
-           statické zajištění, restaurátorské a kamenické práce
Vstupní brána věznice Valdice, bývalý kartuziánský klášter Valdice u Jičína, (ve spolupráci - BcA. Petr Gláser)
-           statické zajištění, restaurátorské a kamenické práce
Kamenný kříž Boží muka, Žďár, Levínská Olešnice
-           statické zajištění, kompletní restaurování a doplnění
Pomník Karla IV. Pantheon, Malá Skála
-           rekonstrukce a restaurování pomníku
Rizalit Masarykova divadla, TJ Sokol, Jičín
-           sanace havarijního stavu, restaurování štukového reliéfu a okolní fasády