PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Petr Novotný        

Vzdělání

1989 – 1993     SPŠKS Hořice v Podkrkonoší – technické zaměření
15.5.1996        spolumajitel firmy Kamenictví KYNO s.r.o.
15.8.2003        majitel firmy Kamenictví KYNO s.r.o.
12.2.2004        získání oprávnění MK ČR č.j.: 2503/2003

Hlavní činností firmy Kamenictví KYNO s.r.o. jsou kamenické a kamenicko sochařské práce, dále se zabývá reprodukčním sochařstvím a restaurováním kamene. Dlouhodobě spolupracuje s odborníky souvisejících profesí.