PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Markéta Novotná Havlínová 

        

Vzdělání

1989 – 1991    SPŠKS Hořice v Podkrkonoší – technické zaměření
1992 – 1993    SPŠKS Hořice v Podkrkonoší – sochařské zaměření
1994 – 1997    IRKT Litomyšl o.p.s. restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů
01-02/1996     Studijní stáž v A&V muzeu, Londýn,Velká Británie
15. 7. 1997      získání oprávnění MK ČR č.j.: k 7407/97
1999-2001      Studium památkové péče při SÚPP (NPÚ)
08-09/1998     Studijní stáž - dóm sv. Štěpána, Vídeň, Rakousko
09-10/2000     Studijní stáž v soukromém ateliéru, Rimini, Itálie
2009-2011      Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů

Soupis neobsahuje drobné průzkumy a restaurátorské práce. Po roce 1997 již provádí samostatné práce viz. reference.

 

Práce provedené v letech 1994-1997

Restaurování sochařských a kamenických prvků na průčelí Piaristické koleje, Litomyšl
Podzim 1994
Zodpovědný restaurátor – ak.soch. Arnold Bartůněk

Renesanční portál “Lebo“,  Moravská Třebová
Červen 1995
Zodpovědný restaurátor – ak.soch. Arnold Bartůněk

Kamenný portál, obec Velké Heraldice
Jaro 1996
Zodpovědný restaurátor – ak.soch. Arnold Bartůněk

Štuková výzdoba exteriéru Smetanova domu (okolo r.1905), Litomyšl
Léto 1996
Zodpovědný restaurátor – ak.soch. Michal Blažek

Kamenná ostění oken Piaristické koleje, Litomyšl
Podzim 1996
Zodpovědný restaurátor – ak.soch. Michal Blažek

Mramorová socha lovící Diany (r.1859), V&A muzeum v Londýně, Velká Británie
Leden-únor 1996
Odborné vedení – Richard Cook, Alexandra Kosinová

Polychromovaná Boží muka (r.1800), Jiráskovo nám., Litomyšl
Jaro 1997
Zodpovědný restaurátor – ak.soch. Michal Blažek

Socha sv. Jana Nepomuckého (poč.18.stol.), kaple sv. Jana Nepomuckého, Hartmanice
Jaro 1997
Zodpovědný restaurátor – ak.mal. Jiří Látal

Průzkum architektury podvěží Radniční věže, Smetanovo nám., Litomyšl

Průzkum objektu “Rendez-vous“ Dianin chrám, Lednicko – Valtický areál, Valtice