Společnost provádí restaurování a obnovu uměleckořemeslných děl z kamene, a dále restaurování polychromovaných uměleckořemeslných děl z kamene a štuku, na základě oprávnění MKČR. Dále nabízí sochařské, reprodukční, kamenosochařské a kamenické práce, rekonstrukce kamenných objektů, restaurátorské průzkumy, stavebně historické průzkumy a poradenskou činnost v oboru. Dlouhodobě spolupracujeme s odborníky souvisejících oborů.