Sv. Jan Nepomucký, Dolní Chabry, Muzeum hlavního města Prahy