Restaurování uměleckořemeslných děl z kamene a štuku, volná a portrétní tvorba